Задачите към селските кметове: Списък с лицата за „Грижа в дома“, подготовка за зимата

24rodopi.bg/Регион Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан проведе традиционната си ежемесечна работна среща с кметовете и кметските наместници на на

24rodopi.bg/Регион

Кметът на Община Ардино инж. Изет Шабан проведе традиционната си ежемесечна работна среща с кметовете и кметските наместници на населени места.

Той ги запозна с проектите, които се очертават да се реализират в общината по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по програмите на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) и Програмата за развитие на селските райони. Кметът уточни, че по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ общината се подготвя с три мерки за осигуряване на финансиране. Единият от тях е „Грижи в дома на  територията на община Ардино“. Кметът инж. Изет Шабан заяви, че основната цел на мярката е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, които са зависими от грижа.

В хода на срещата кметовете и кметските наместници представиха информация за лицата, които имат потребности от предоставянето на социалната услуга „Грижа в дома“. Селските управници ще вземат активно участие и при изготвянето на анализа на потребностите на социални услуги, съгласно Наредбата за планирането на социалните услуги. Понастоящем в община Ардино се предоставят 10 вида социални услуги. „Целта ни е да ги запазим и надградим за по-добро обслужване на населението“, заяви кметът на общината. Той подчерта, че по програмите на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) също се подготвят инвестиционни проекти.

Друга тема, която бе обсъждана по време на кметската среща, бе подготовката за зимата и снегопочистването. Кметът инж. Изет Шабан даде указания на кметовете за подготовка за зимата, изразяваща се в следните дейности: почистване на отводнителни канавки, водостоци, орязване на надвиснали опасни клони и дървета по край пътя.

Той отбеляза, че общината има необходимото оборудване за почистваща при зимни условия техника, с която ще се стига и до най-отдалечените населени места.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

COMMENTS

WORDPRESS: 0