За година: 298 наказателни дела в Окръжен, 1532 в Районните съдилища

За година: 298 наказателни дела в Окръжен, 1532 в Районните съдилища

24rodopi.bg/Общество 638 дела са постъпили през м.г. в Окръжен съд – Кърджали. 340 от тях са били граждански и търговски, а 298 наказателни. Общо 805

24rodopi.bg/Общество

638 дела са постъпили през м.г. в Окръжен съд – Кърджали. 340 от тях са били граждански и търговски, а 298 наказателни. Общо 805 дела са били разгледани, решени са 88,82% от тях или 715. Разгледани и решени в инструктивния тримесечен срок са 601 дела, което представлява 84.06% от общия брой свършени дела. От тях делата с влязъл в сила окончателен съдебен акт са 639 бр., т.е. 89,37% от общия брой на свършените дела.

 Това бе отчетено по време на годишния доклад на съдебния район.

Гости на събранието бяха Галина Захарова – председател на Върховен касационен съд, Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, и окръжният прокурор Желязко Стефанов.

През 2022 г. общият брой на постъпилите дела в районните съдилища е 4127, от които 2595 са граждански и 1532 наказателни дела, посочи в доклада председателят на Окръжния съд Веселина Кашикова. Приключени са били 4 122 дела, представляващи 89,29 % от общия брой.

В тримесечен срок е приключило разглеждането на общо 3 715 бр. дела, или 90.35% от общия брой дела за разглеждане.

В заключение председателят на съда обобщи, че и през 2022 г. всички съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители от Кърджалийския съдебен район с дължимия професионализъм и отговорност са осъществявали високите обществени очаквания за ефективно, прозрачно и справедливо правораздаване и пожела на всички работата и за в бъдеще да бъде насочена към запазване на достигнатите високи стандарти при осъществяване на правораздавателна дейност и към непрекъснато повишаване на нейното качество и недопускане на необосновано забавяне на съдопроизводството.

COMMENTS

WORDPRESS: 0