Всяка 5-а жена в Кърджалийско е с 3 и повече деца

24rodopi.bg/Регион В териториален аспект се наблюдават съществени различия в броя на децата между отделните области. Във всички области преобладават

24rodopi.bg/Регион

В териториален аспект се наблюдават съществени различия в броя на децата между отделните области. Във всички области преобладават жените с две деца, като относителният дял на жените с две деца варира от 53,4% за област Смолян до 36,1% за област София (столица).

Най-висок е относителният дял на жените с едно дете в област Габрово (32,1%), а най-нисък – в област Кърджали (16,1%), сочат данните на Националния статистически институт.

При жените с три и повече деца най-висок е относителният дял в областите Кърджали (21,1%), Сливен (15,5%), Търговище (14,6%) и Разград (14,2%), а най-нисък – в областите Габрово (6,0%), Перник (5,9%) и София (столица) – 4,6% от всички жени на 12 и повече навършени години в областта.

Налице са разлики и в средния брой на децата по области. Най-висок е той в областите Кърджали (1,81) и Сливен (1.70). Общо в 23 области този показател е над средния за страната (1,47). Под средния за страната са 5 области, като най-нисък е броят на децата в област София (столица) – 1,18 деца.

COMMENTS

WORDPRESS: 0