Важно от ОД на МВР: Какво трябва да се направи до 3 дни след даване подслон на украинец!

Важно от ОД на МВР: Какво трябва да се направи до 3 дни след даване подслон на украинец!

Граждани на Украйна, пребиваващи на територията на област Кърджали, в 3-дневен срок трябва да бъдат регистрирани в група „Миграция“ в ОД на МВР-Кърджа

Граждани на Украйна, пребиваващи на територията на област Кърджали, в 3-дневен срок трябва да бъдат регистрирани в група „Миграция“ в ОД на МВР-Кърджали или в най-близкото Районно управление на МВР, съобщиха от Областната дирекция  на вътрешните работи.

По силата на чл. 28, ал.3 от Закона за чужденците в РБ физическо или юридическо лице, предоставило подслон на чужденец /включително и украински граждани/, в срок до 3 дни след предоставянето на подслона писмено уведомява службата за административен контрол на чужденците или районното управление на Министерството на вътрешните работи по местонахождението си за това обстоятелство, като съобщава имената, датата на раждане, гражданството, номера и серията на документа за самоличност на чужденеца.   

Лицата, извършващи хотелиерство, при настаняване на чужденец го регистрират в регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма, в който вписват пълния брой имена на чужденеца, посочени в паспорта или заместващия го документ за пътуване, датата и годината на раждане, гражданството, номера на паспорта или на заместващия го документ за пътуване, както и периода на пребиваването му в туристическия обект.

Адресна регистрация

СРОК: до 3 дни от пристигането.

КЪДЕ: група „Миграция“ към ОД на МВР-Кърджали или най-близкото РУ на МВР

гр.Кърджали, бул.“България“, №39, тел. 0361/69 272, 69 471 и 69 472, всеки делничен ден от 8,30 ч. до 17,30 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: При настаняване на частен адрес – представят се 2 попълнени адресни карти и паспорта на чужденеца (присъствието на чужденеца не е задължително) – Формуляр на адресна карта.

При настаняване в хотел – регистрация в електронния регистър по чл.116, ал. 1 от Закона за туризма.

ПРАВО НА ПРЕБИВАВАНЕ: 90 ДНИ В РАМКИТЕ НА 6-МЕСЕЧЕН ПЕРИОД ОТ ВЛИЗАНЕТО В БЪЛГАРИЯ; МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДЪЛЖЕН ЛИЧНО ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ.

24rodopi.com 

COMMENTS

WORDPRESS: 0