Вашето мнение е важно за нас! Общината чака предложения за Плана за интегрирано развитие

Вашето мнение е важно за нас! Общината чака предложения за Плана за интегрирано развитие

ПОКАНА за обществено обсъждане На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Община Кърджали отправя по

ПОКАНА

за обществено обсъждане

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), Община Кърджали отправя покана до всички граждани и заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на резултатите от социално-икономическия анализ, проекта на стратегическата рамка и предложенията за приоритетни зони за въздействие на община Кърджали в рамките на ПИРО- Кърджали

Общественото обсъждане ще се проведе на 21.03.2022 г. (понеделник) от 17:00 часа в залата на Бизнесинкубатор – Кърджали на адрес: ул. „Отец Паисий“ № 12.

Проектът на аналитичната и стратегическата част на плана и предложенията за приоритетни зони за въздействие са публикувани в раздел „План за интегрирано развитие на община Кърджали 2021-2027 г.” на интернет страницата на Община Кърджали на следния адрес: https://kardjali.bg/?pid=3,piro_5

Писмени становища, мнения и предложения по проекта на ПИРО-Кърджали, можете да депозирате в деловодството на Община Кърджали на адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, Център за услуги и информация на гражданите или да изпратите на следния имейл: ip_kj@mail.bg до 16:30 часа на 21.03.2022 г. /понеделник/.

Предварителни записвания за изказване по време на общественото обсъждане могат да се заявят лично или писмено на същия адрес до 16:30 часа на 21.03.2022 г. /понеделник/.

Очакваме Ви! Вашето мнение е важно за нас!

Кмет на Община Кърджали

д-р инж. Хасан Азис

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0