Ученици видяха какво е да си с 1,2 промила

24rodopi.bg/Общество Районен съд – Ардино, съвместно с представители на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали и Комисията за борба с проти

24rodopi.bg/Общество

Районен съд – Ардино, съвместно с представители на Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали и Комисията за борба с противообществените прояви,  проведоха интересно и много поучително занимание с учениците от IXа клас в СУ „Васил Левски“ в родопския град. То бе на тема как алкохолът и наркотиците влияят на възприятията и реакциите на шофьорите.

Председателят на съда Дарина Байданова разясни законовата рамка на инкриминираното от закона поведение, а Валентина Грудева, Евелина Чолакова и Мехрибан Ардалиева от Общински съвет по наркотични вещества – Кърджали и МКБППМН – Ардино разказаха на подрастващите за зависимостта, предизвиквана от алкохола и наркотиците, опасността за физическото и психическо здраве  на зависимия, семейството и околните, както и предоставиха на учениците  информационни брошури. Учениците нямаха търпение да се включат в демонстрацията на специални алкоочила, симулиращи промяна във възприятията и координацията на движение при наличие на алкохол в кръвта между 0,7 и 1,2 промила или наркотични вещества. Деветокласниците споделиха, че са усетили виене на свят, главоболие, невъзможност за координиране на действията и крайниците си, несигурност, грешна преценка на пространството.    

Занятието бе подготовка за заключителната част на Образователна програма „Отворени съдилища и прокуратури“, провеждана ежемесечно през цялата учебна 2022/2023г. с деветокласниците, на които предстои да участват в симулативен процес по истински случай, свързан с управление на автомобил след употреба на наркотични вещества.

COMMENTS

WORDPRESS: 0