ТСБ: Турският е майчин език за 83 293 души в Кърджалийско, за 39 062-ма – българският

ТСБ: Турският е майчин език за 83 293 души в Кърджалийско, за 39 062-ма – българският

24rodopi.bg/Регион В област Кърджали българският е майчин език за 39 062 души, или 30.6% от населението, турският – за 83 293 души, или за 65.3%, и р

24rodopi.bg/Регион

В област Кърджали българският е майчин език за 39 062 души, или 30.6% от населението, турският – за 83 293 души, или за 65.3%, и ромският – за 1 198 души, или за 0.9% от отговорилите на въпроса, обобщават данните от последното преброяване на населението експертите от Териториално статистическо бюро (ТСБ) – Юг.

Друг майчин език са посочили 274 души, или 0.2%. Майчиният език е вторият традиционно изучаван при преброяванията етнокултурен признак.

Лицата, които са посочили, че не могат да определят майчиния си език са 335 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 3322, или 2.7% от отговорилите лица.

Връзката между етническото самоопределение и самоопределянето по майчин език е силно изразена.

Най-еднородна по майчин език е турската етническа група – сред отговорилите и на двата въпроса за етнос и майчин език 82 246 души (99.5%) посочват турския за майчин език, 317 (0.4%) – българския, 38 (0.0%)- ромския и 2 души (0.0%) – друг език.

Сред самоопределилите се към българската етническа група за 35 838 души (98.4%) майчин език е българския, за 443 (1.2%)- турския, за 2 (0.0%) – ромски и за 38 (0.1%) – друг език.

Ромската етническа група e малко по-разнородна в своето самоопределение по майчин език: 1 114 души, или 83.9%, са посочили ромския за майчин език; 193, или 14.5% – турски; 19, или 1.4% – български. 

COMMENTS

WORDPRESS: 0