Тревожно от общинските съветници в Кирково: Добив на инертни материали от Върбица оставя селата без вода!

Тревожно от общинските съветници в Кирково: Добив на инертни материали от Върбица оставя селата без вода!

24rodopi.bg/Общество/Регион Добивът на инертни материали от река Върбица ще остави населените места по поречието без вода. За това алармират общин

24rodopi.bg/Общество/Регион

Добивът на инертни материали от река Върбица ще остави населените места по поречието без вода.

За това алармират общинските съветници в Кирково и от „ВиК“-Кърджали. Разпоредителният орган в Общината прие Декларация, с която категорично възразява за издаване на разрешения за подобен добив. В същото време става ясно, че за последните две години до кмета на Общината има около 10 броя изпратени писма от заместник министъра на енергетиката за откриване на процедури по предоставяне на разрешения за проучване на строителни материали по Закона за подземните богатства. Териториите, които фирмите искат да им бъдат предоставени за проучване на строителни материали попадат върху земите на река Върбица.

„Маскирани, като процедури по предоставяне на разрешения за проучване на строителни материали, те целят главно добива на инертни материали от реката. Заради това настояваме тези заявления по предоставяне на разрешения за проучване на строителни материали, които засягат дори и малка част от територията на река Върбица да бъдат прекратявани още в начална фаза и да не бъдат процедирани по нататък.

Постоянно постъпват и сигнали от населението за извършване на нерегламентиран добив на инертни материали от река Върбица. Нерегламентирания добив се извършва обикновено в почивните дни, събота и неделя, както и през нощта. Като при това, изземването на баластра от реката се извършва от най-удобните места, без да се съблюдава наличието на помпена станция или мостово съоръжение. Местното население е силно притеснено от това безразборно изземване на баластра и от състоянието на реката, което остава след това. Поради това настояваме да бъде засилен контролът, за да се преустанови тази практика, която застрашава екологичното състояние на река Върбица и поставя в опасност нормалното питейно-битовото водоснабдяване на жителите на община Кирково.

Покрай реката също така има и много обработваеми земеделски земи, върху които хората имат зеленчукови и овощни насаждения. Изземването на инертни материали създава условия за развитие на ерозионни процеси и застрашава от унищожаване тези селскостопански земи“, се посочва в декларацията, приета от Общинския съвет.

В същото време е постъпило сигнало писмо от управителя на „ВиК“-Кърджали, в което е посочено, че поради критично спадане на нивото на водите на река Върбица е възникнала кризисна ситуация за водоснабдяването на населените места от община Кирково. Всички основни водоизточници са изградени по нейното поречие. Те са в пряка хидравлична връзка с водите на реката и се подхранват изключително от нея. Понижението на водното ниво, води до драстично намаляване на дебита на водоизточниците и принудително въвеждане на режим на подаването на питейна вода. В сигналното писмо се иска съдействие от кмета на община Кирково да не се разрешават дейности, които ще окажат отрицателно въздействие върху количеството и качеството на подземните води в района на река Върбица и по конкретно върху водоизточниците. Да не се издават положителни становища за добив на инертни материали от терасата на река Върбица.

По река Върбица има изградени 6 броя вододайни зони – помпени станции с изградени шахтови кладенци, които осигуряват вода за питейно битови нужди на повечето населени места в община Кирково.

„Ние искаме населението на община Кирково да има нормален достъп до вода за питейно – битови цели, което е право на всеки човек“, се посочва в декларацията.

COMMENTS

WORDPRESS: 0