Тенденцията: Намаляват престъпленията, ръст на осъдените и санкционираните лица

Тенденцията: Намаляват престъпленията, ръст на осъдените и санкционираните лица

Общо 7399 лица са осъдени и санкционирани през 2021 година по прокурорски актове на магистратите от зоната на Апелативна прокуратура – Пловдив, в коят

Общо 7399 лица са осъдени и санкционирани през 2021 година по прокурорски актове на магистратите от зоната на Апелативна прокуратура – Пловдив, в която е и Кърджали. Това става ясно от годишния отчетен доклад, представен на отчетно събрание от апелативния прокурор Тодор Деянов.

Като тенденция за цялата апелативна зона, която включва районните и окръжните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян, се отчита намаляване на броя на регистрираните престъпления, увеличение на осъдените и санкционирани лица и на делата за корупционни престъпления, устойчивост на внесените прокурорски актове, на приключилите досъдебни производства.

През 2021 г. в съда са били внесени 6972 прокурорски акта, като от тях 3357 са обвинителните актове. Предадени на съд са били 7497 лица. Общо 2178 са наблюдаваните досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотичните вещества, като по тях са осъдени 1080 лица. Общо 584 дела са били взети от прокурорите от Апелативна прокуратура – Пловдив на специален надзор. Отчита се увеличение на изпратените молби за международна правна помощ и на получените европейски заповеди за арест.

COMMENTS

WORDPRESS: 0