Спад на чуждите инвестиции в област Кърджали с 20%

Спад на чуждите инвестиции в област Кърджали с 20%

24rodopi.bg/Регион/Икономика Осезаемо намаляват чуждите инвестиции в област Кърджали, сочат актуални данни на Националния статистически институт В а

24rodopi.bg/Регион/Икономика

Осезаемо намаляват чуждите инвестиции в област Кърджали, сочат актуални данни на Националния статистически институт

В анализа на Териториалното статистическо бюро е отбелязано: „Чуждестранните преки инвестиции (ЧПИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област Кърджали към 31.12.2020 г. възлизат на 256.4 млн. евро, което е с 20.1% по-малко в сравнение с 2019 година. Техният дял в общия размер на направените чуждестранни инвестиции в страната е 1.0%, съответно 8.8% от чуждестранните преки инвестиции в рамките на Южен централен район.

През 2020 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни преки инвестиции в промишлеността (добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води;

канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване) – 249.8 млн. eвро, или 97.4% от всички инвестиции. В сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство са инвестирани 2.8 млн. евро, или 1.1% от общият обем на направените ЧПИ в областта“.

През 2020 г. са направени чуждестранни инвестиции във всички общини на областта, като най-голям дял има община Кърджали – 174.0 млн. евро, или 67.9% от всички инвестиции в областта.

COMMENTS

WORDPRESS: 0