Социалните: Срещи с граждани в целия регион за услугата „Приемна грижа“!

Социалните: Срещи с граждани в целия регион за услугата „Приемна грижа“!

24rodopi.bg/Регион Регионалната дирекция за социално подпомагане в Кърджали организира провеждането на информационни срещи във всички общини в област

24rodopi.bg/Регион

Регионалната дирекция за социално подпомагане в Кърджали организира провеждането на информационни срещи във всички общини в областта. Целта е популяризиране на услугата  „Приемна грижа“.

Срещите са съвместно с дирекциите „Социално подпомагане“, Областния екип по приемна грижа и със съдействието на  дирекциите „Бюро по труда“.

Приемната грижа е временна мярка за закрила и има за цел да осигури оптимални условия за развитието на дете чрез отглеждането му в семейна среда. Настаняването на дете в приемно семейство дава възможност то да получи дом, индивидуална грижа, внимание и обич.

Акцент на предстоящите информационни срещи ще бъде потребността от приемни семейства, които са готови да поемат грижата за новородено, за дете с увреждане или за дете на възраст над 10 години.

Към настоящия момента на територията на областта няма свободно приемно семейство, желаещо да полага  грижи за новородено дете, за дете с увреждания или за дете на възраст над 10 години.

При наличие на интерес, гражданите могат да вземат участие в някоя от организираните информационни срещи:

-на 17.10.2023г. от 11:00ч.  в с. Кирково в  Дирекция „Бюро по труда“;

В периода 18.10.2023г. – 31.10.2023г. ще се проведат такива срещи и в с. Бенковски и Фотиново.

-на 18.10.2023г. от 11:00ч.  в ДСП – Ардино;

-на 19.10.2023г. от 10:00ч.  в кметството на с. Бял извор, община Ардино;

-на 19.10.2023г. от 10:00ч.  в община Черноочене в залата на изнесено работно място към Дирекция „Бюро по труда“;

-на 20.10.2023г. от 11.00 часа в гр. Крумовград в залата на Дирекция „Бюро по труда“;

-На 24.10.2023г. от 10:00ч. в гр. Кърджали в залата на Дирекция „Бюро по труда“;

-На 26.10.2023г. от 11:00ч. в гр. Джебел в залата на община Джебел.

Желаещите граждани  могат да се обръщат за информация и съдействие към представители на Областния екип  по приемна грижа – Кърджали или към отделите „Закрила на детето“(ОЗД) в Дирекциите „Социално подпомагане“(ДСП) в съответната община.

Могат да получат подробна информация относно същността на приемната грижа и относно реда и условията за кандидатстване и предоставяне й и на телефони:

–0361 2-27-15 – Областния екип  по приемна грижа – Кърджали;

–03651 45-94 – ОЗД в ДСП – Ардино;

–03632 21-87 – ОЗД в ДСП – Джебел;

–03679  21-08 – ОЗД в ДСП – Кирково;

–03641  73-49 – ОЗД в ДСП – Крумовград;

–0361 6-26-08 – ОЗД в ДСП – Кърджали;

–03631   61-54 – ОЗД в ДСП – Момчилград.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0