Съветниците казаха „За“ идеята Младежкият да се превърне в модерен център

24rodopi.bg/Общество Рушащата се сграда на бившия Младежки дом в Кърджали ще се превърне в модерен център за работа с деца и младежи. Тази идея може

24rodopi.bg/Общество

Рушащата се сграда на бившия Младежки дом в Кърджали ще се превърне в модерен център за работа с деца и младежи. Тази идея може да бъде осъществена след като Общината кандидатства за финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Общинският съвет одобри предложението на кмета Хасан Азис.

Безвъзмездната финансова помощ по проекта е 100%, като минималният размер е 3,7 млн. лева, а максималният 4,3 млн. лева.

Центърът ще обслужва ученици и млади хора на възраст от 13 до 29 години. В плана на Общината е залегнало той да покрие целия диапазон от допустими услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите. В обхвата на дейностите попадат деца в риск от отпадане или отпаднали от училище; млади хора, които не учат, не работят и не са в друга форма на обучение; младежи от уязвими групи. Също така и служители на центровете-младежки работници, образователни медиатори и друг персонал, както и организации в неправителствения сектор.

Община Кърджали гарантира осигуряването на устойчивост за минимум 5 години след приключване на външното финансиране по проекта.

Сградата е предвидено да се разположи на мястото на съществуващия Младежки дом, главно на едно ниво и частично второ, където ще бъдат различни по функционалност зони и помещения. Планирано е изграждане и на паркинг.

Срокът за кандидатстване по проекта е до 30 декември.

COMMENTS

WORDPRESS: 0