Съдии и прокурори влизат в класните стаи

Съдии и прокурори влизат в класните стаи

За втора поредна година Окръжен съд – Кърджали се включва в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени

За втора поредна година Окръжен съд – Кърджали се включва в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, реализирана от Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката. Тази година програмата се провежда съвместно с участието на прокурори и ще обхване учениците от единадесетите класове на Средно училище „Йордан Йовков“ Кърджали, пред които ще бъдат представени теми от областта на правото на разбираем и достъпен за тях език. Лектори в часовете по гражданско образование ще бъдат съдии и служител от Окръжен съд – Кърджали, прокурори от Окръжна и Районна прокуратура – Кърджали.

Образователната програма е насочена към формиране и повишаване на правната грамотност и култура на учениците; стимулиране на интереса им към правото и професионално ориентиране в юридическите науки; повишаване на информираността им за съдебната власт; изграждане на ценностно отношение към закона; ограничаване на негативните модели на поведение и др.

Откриването на програмата се състоя на 29 март в актовата зала на училището, в която всички лектори от съда и прокуратурата бяха посрещнати от директора и класните ръководители на учениците.

Директорът Недялка Кюпрюджиева откри срещата с встъпителни думи, като изрази своята благодарност относно инициативата за предстоящата съвместната работа на лекторите с учениците, както и че се надява тя да продължи и за в бъдеще.

Председателят на Окръжен съд Веселина Кашикова запозна учениците с Образователната програма, нейните цели, както и с темите на предстоящите лекции. След това учениците имаха възможност да научат повече за структурата на органите на съдебната система, както и за достъпа до правосъдие.

До края на втория учебен срок са предвидени още лекции с уроци по право, като в края учебната година е планирано разиграване на симулативен наказателен процес с участието на учениците по реален казус от съдебната зала, както и редица други съвместни инициативи.

24rodopi.com

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0