РУО обяви конкурси за директори на 21 училища (списък)

РУО обяви конкурси за директори на 21 училища (списък)

24rodopi.bg/Образование Регионално управление на образованието (РУО) в Кърджали обяви конкурси за заемане на длъжността  „Директор“ в държавните и об

24rodopi.bg/Образование

Регионално управление на образованието (РУО) в Кърджали обяви конкурси за заемане на длъжността  „Директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование. Нови шефове ще има в 21 школа в областта.

6 от конкурсите са за учебни заведения в Кърджали –  ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, ПГ по икономика „Алеко Константинов“, ПГ по туризъм „Проф.д-р Асен Златаров“, ПГ по селско и горско стопанство, ПГ по строителство „Христо Смирненски“ и СУ „Владимир Димитров-Майстора“.

15 са позициите в основни училище в населени места в различни общини на региона –  Миладиново, Костино,  Конево, Рани лист, Енчец, Дрангово, Тихомир, Чакаларово, Равен, Звездел, Нановица, Странджево, Бял извор, Рогозче и Паничково.

Конкурсът се провежда в два етапа: писмен изпит, който включва решаване на тест и решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление на институцията.

Сред изискванията за заемане на длъжността са да бъдат български граждани, граждани на друга държава, членка на Европейския съюз или на друга държава страна по междудържавна спогодба, продължително пребиваващи в страната граждани на трети държави, получили право на достъп до пазара на труда в Република България при условията и по реда на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани, както и да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.

Документите се подават до 8 август в РУО или на електронната поща на регионалното управление.

COMMENTS

WORDPRESS: 0