Родопско участие в 642 наказателни дела към Апелативния съд за година

Родопско участие в 642 наказателни дела към Апелативния съд за година

Председателите на окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали взеха участие в Общото събрание на Апелативен съд

Председателите на окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали взеха участие в Общото събрание на Апелативен съд Пловдив по повод годишния отчет.

„Необходимо е да се направи подробен анализ на натовареността в съдебните органи, по критерии, различни от тези, които са изискуеми от официалната статистика. Такъв анализ много по-обективно ще разкрива картината на действителната натовареност в съдилищата“, предложи председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков. Двамата бяха гости на проведеното събрание.

Галина Захарова апелира към съдиите за подкрепа на тази идея, тъй като  анализът ще е база за следващата стъпка, а това е борбата за неотменимо право на съдиите сами да  определят  необходимия и достатъчен брой квалифициран човешки ресурс.

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените  апелативни съдии в страната. Въпреки това, 80 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и над 90 %  са потвърдените или изменени от Върховния касационен съд. Над две трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени, а останалите – наказателни.

Средно месечната действителна натовареност по показателя дела за разглеждане е увеличен на 7.85 броя на съдия, а по отношение на свършените дела тя е 6.58 броя.

През 2021 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2 304 бр. От тях 642 бр. са били наказателни, 685 граждански, 977 търговски и фирмени.

24rodopi.bg

COMMENTS

WORDPRESS: 0