РИК обособи „буферни зони“ за 1 650 „куриери“ на изборни резултати

РИК обособи „буферни зони“ за 1 650 „куриери“ на изборни резултати

24rodopi.bg/Регион Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджали гласува решение за създаване на „буферни“ зони във връзка с организацията на работа

24rodopi.bg/Регион

Районната избирателна комисия (РИК) в Кърджали гласува решение за създаване на „буферни“ зони във връзка с организацията на работата на комисията в деня на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г. при приемане от СИК/ПСИК на изборните книжа и материали.

„При провеждане на изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка в страната във връзка с пандемията от КОВИД-19 от ключово значение е запазване живота и здравето на лицата участващи в изборите. За изпълнение на тази цел РИК Кърджали следва да предприеме своевременни мерки и да създаде правилна организация за предаване на изборните книжа и материали, след приключване на изборния ден“, посочват от Комисията.

На територията на РИК 09 Кърджали са образувани 542 секционни избирателни комисии, от които 42 са подвижни. Ще бъдат образувани и подвижни секционни избирателни комисии за карантинирани лица, като общият брой на всички секции има вероятност да достигне 550.

„Съгласно чл. 285, ал. 1 и чл. 287 от ИК предаването на РИК на екземплярите от протокола, предназначени за ЦИК и РИК и други изборни книжа, както и проследяването на въведените от изчислителния пункт данни, се извършва от трима члена на всяка СИК. Горното означава, че общият брой на явилите се в РИК членове на СИК ще бъде не по-малко от 1650“, отбелязват от РИК.

За избягване събирането на всички членове на СИК на едно и също място (Театрално-музикален център „Димитър Димов“ – Кърджали), по едно и също време (вечерта след приключване на изборния ден) и породената от това опасност от разпространение на КОВИД-19, РИК реши:

„Образуват се „буферни“ зони, както следва:

В община Момчилград:

В Народно читалище „Нов живот 1926“, град Момчилград

В община Черноочене:

В Средно училище „Христо Смирненски“, с. Пряпорец, община Черноочене

В община Джебел:

В читалище „Христо Смирненски“, град Джебел

Буферните зони представляват сгради, които осигуряват разделение между потоците от членове на СИК от различните общини, които ще пристигат в РИК Кърджали за предаване на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите за президент и вицепрезидент и народни представители на 14 ноември 2021 г.

Определя следното разпределение на членовете на СИК от различните, както следва:

от община Джебел в читалище „Христо Смирненски“ – киносалона, гр. Джебел;

от община Момчилград в Народно читалище „Нов живот 1926“, град Момчилград;

от община Черноочене в Средно училище „Христо Смирненски“, с. Пряпорец, община Черноочене.

Поредността на пристигане на членовете от различните буферни зони в Театрално-музикален център „Димитър Димов“ – Кърджали се определя по реда на пристигане на всички членове на секции от съответната община в определените буферни зони. Информация за часа на пристигане се подава до председателя на РИК от органите на МВР. Председателят може да сверява получените данни и да се информира допълнително от други източници по негова преценка. Членовете на секционните избирателни комисии от подвижните секционни избирателни комисии, включително за карантинираните лица от всички общини, пристигат първи Театрално-музикален център „Димитър Димов“ – Кърджали за предаване на своите изборни книжа и материали.

Пристигане от буферните зони се извършва по график, изработен от РИК – Кърджали и се контролира от председателя на РИК със съдействието на органите на МВР. Предпоставка за пристигане от буферните зони е освобождаване на достатъчен брой места в Театрално-музикален център „Димитър Димов“ – Кърджали. На пристигналите секции в Театрално-музикален център „Димитър Димов“ – Кърджали се раздават подпечатани с печата на РИК – Кърджали поредни номера, с които се предават попълнените протоколи и другите изборни книжа“.

COMMENTS

WORDPRESS: 0