Решено: Кърджали ще има още година, за да върне заема от 6 млн. лева

Решено: Кърджали ще има още година, за да върне заема от 6 млн. лева

24rodopi.bg/Общество Общинският съвет в Кърджали даде съгласие за удължаване с една година срока на възстановяване на получения временен безлихвен за

24rodopi.bg/Общество

Общинският съвет в Кърджали даде съгласие за удължаване с една година срока на възстановяване на получения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 6 000 000 лева.

Според решението са делигирани права на кмета Ерол Мюмюн да подготви и отправи мотивирано искане до Министъра на финансите за удължаване срока, на основание на Закона за публичните финанси.

„За да не изпаднем чисто касово във финансов колапс, се налага да увеличим срока за погасяване на този безлихвен заем с една година“, коментира кметът Ерол Мюмюн. Той припомни, че заемът е бил изтеглен с цел да се дофинансират дейности на общината в сферата на образованието, културата, както и погасяване на стари задължения.

„Освен това общината полага усилия за привличане на средства по национални и европроекти, които също изискват дофинансиране от страна на общината. Ще положим всички усилия в рамките на тази година да покрием задължението, което имаме към Министерството на финансите. Към настоящия момент по-важното е да съхраним финансовата стабилност на общината, за да можем да предлагаме по-добри и по-качествени услуги за гражданите”, коментира кметът Ерол Мюмюн.

COMMENTS

WORDPRESS: 0