Ремонт на 29 улици и още 144 спешни обекта в Кърджали!

24rodopi.bg/Общество Общинският съвет в Кърджали прие с пълно единодушие предложената от кмета Ерол Мюмюн актуализацията на разчета за финансиране на

24rodopi.bg/Общество

Общинският съвет в Кърджали прие с пълно единодушие предложената от кмета Ерол Мюмюн актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Кърджали.

В приетата актуализация са заложени общо 29 улици, на които ще бъде извършен текущ ремонт, и още 144 обекта – подлежащи на ремонт, саниране, реконструкция, изготвяне на проекти на обществени сгради и други обекти от градската инфраструктура.

„Причините, поради които предлагаме трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер, са крайно належащата необходимост от текущ ремонт на общинската улична мрежа, финансирането, на който текущ ремонт, не може да се осигури от общинския бюджет за 2024 г. и/ или друг източник на средства”, аргументира се кметът Ерол Мюмюн пред общинските съветници.

Пред журналисти той коментира, че Актуализацията на разчета за финансиране на капиталовите разходи е продиктувана от лошото състояние на уличната инфраструктура в община Кърджали, която се нуждае от спешни ремонти.

„Извън списъка със 17 улици, за които финансирането е осигурено от фонда за общините, решихме да вземем незабавни мерки с цел да бъдем по-ефективни, за текущ ремонт на още 29 улици. Основният ремонт на пътища и улици по ЗУТ изисква да се правят проекти, да се обявят обществени поръчки, да се спази една определена процедура. С цел да спестим време актуализацията предвижда не основен, а текущ ремонт на улиците, за който не се изисква процедура по изготвяне на проекти и обявяване на обществени поръчки”, коментира кметът Ерол Мюмюн. 

По думите му критерия за избор на обектите, включени в актуализацията, са те да се нуждаят наистина от спешен ремонт и да бъдат разположени във всички квартали и населени места в общината, както и в центъра на Кърджали.

„Ако всичко се движи в план-графика, който сме изработили, до края на октомври трябва да се приключи с ремонта на улиците и другите обекти. Средствата за актуализацията са заделени и заложената финансова рамка като цяло не се променя.”, каза още кметът Ерол Мюмюн. 

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0