Природа, купон… Търсят се инструктори за детски усмивки в Приключенския парк!

Природа, купон… Търсят се инструктори за детски усмивки в Приключенския парк!

Двама души ще бъдат назначени на Приключенския въжен парк в „Простор“. Те ще трябва да осигуряват безопасността на децата при използване на съоръжения

Двама души ще бъдат назначени на Приключенския въжен парк в „Простор“. Те ще трябва да осигуряват безопасността на децата при използване на съоръженията.

Конкурсът бе обявен от Общината.

Минимални изисквания към кандидатите са средно образование; сертификати-ако имат; опит не е необходим;  разнообразни спортни умения; комуникативност и отговорност при работа с деца.

Служителите ще извършват дейности, свързани с безопасността при ползването на съоръженията в парка, включващи инструктаж за ползване, движение на височина, прехвърляне от едно съоръжение на друго, скачане и движение по люлееща се платформа, наблюдаване и напътствие на ползвателите и др.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

-Заявление до Кмета на Община Кърджали;

-Автобиография;

-Документ за завършена степен на образование (копие);

-Документ, удостоверяващ трудовия стаж (копие на трудова книжка);

ДОКУМЕНТИТЕ ОТ КАНДИДАТИТЕ ЗА длъжността ,,ИНСТРУКТОР НА ДЕТСКО ВЪЖЕНО СЪОРЪЖЕНИЕ“ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ В ПЕРИОДА ОТ 01.02.2021 г. до 07.02.2022 г. (вкл). , всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 часа в Информационен център на  Общинска администрация, бул. „България” 41,  етаж 1.

Телефон за допълнителна информация: 0361 67 309 и 0361 67 385.

Всички длъжности ще се заемат след проведен подбор на два етапа.

Първи етап – допустимост по документи.

Втори етап – събеседване.

Класирането ще се извърши от комисия сформирана със заповед на Кмета на Община Кърджали. Крайните резултати за класиране ще се обявят на сайта на общината и на информационното таблото в сградата на Община Кърджали.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0