Пречист е Онзи, който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия… Тази вечер е Нощта Мирадж

Ерхан Алемдар/24rodopi.bg/Общество Тази вечер (17 февруари 2023) е Нощта Мирадж по ислямския календар. Според ислямската традиция в тази нощ пратени

Ерхан Алемдар/24rodopi.bg/Общество

Тази вечер (17 февруари 2023) е Нощта Мирадж по ислямския календар.

Според ислямската традиция в тази нощ пратеникът Мухаммед (Аллах да го благослови!) е пътувал на гърба на крилато бяло животно, подобно на муле и наречено Бурак, от храма „Месжиди-Харам“ в Мека до храма “ Месжиди-Акса“ в Йерусалим. Там той изпълнил молитвата намаз, начело на всички предишни пратеници и пророци, които по някакъв странен начин се озовали в храма.
Последвалото изкачване на Пратеника в небесата, където се среща с Всевишния Аллах, е известно като Мирадж.
В Свещения Коран това небесно пътешествие е описано в 53-та Сура „Ан-Наджм“ (Звездата) в Аятите от 1 до 18. Нощното пътешествие от Мека до Йерусалим, което е осъществено в 27-та нощ на месец Реджеб през 621 година, също е потвърдено в Свещения Коран – в първия Аят на 17-та Сура „Ал-Исра“ (Нощното пътешествие), който гласи: „В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Пречист е Онзи, Който пренесе Своя раб нощем от Свещената джамия до Най-далечната джамия, околностите на която Ние благословихме за да му покажем от Нашите знамения. Той е Всечуващия, Всезрящия“.
На снимките: Храмът „Месчиди-Харам“ в Мека и храмът „Месчиди-Акса“ в Йерусалим

COMMENTS

WORDPRESS: 0