Правителството за кърджалийски път: Правилно са изразходвани средствата за инфраструктура до IPS

Правителството за кърджалийски път: Правилно са изразходвани средствата за инфраструктура до IPS

24rodopi.bg/Общество Правителството одобри изразходваните средства от Община Кърджали за реализация на улица „Първа индустриална“ и ремонт и реконс

24rodopi.bg/Общество

Правителството одобри изразходваните средства от Община Кърджали за реализация на улица „Първа индустриална“ и ремонт и реконструкция на участък от улица „Производствена“ в Промишлена зона.

С решението се постига уреждане на финансовите отношения между държавата и общините във връзка с изграждането на елементи на техническата инфраструктура при условията и по реда на ЗНИ, за които държавата е взела решения за подкрепа и е сключила договори с инвеститорите, осъществяващи проектите.

Изгражданите инфраструктури насърчават икономическото развитие и са в подкрепа също на сертифицираните инвестиционни проекти. За Кърджали това се отнася за „Изграждане на енергонезависима фабрика за производство на токозахранващи системи“ на „Интернешънъл Пауър Съплай“ АД, с инвестиция от 15 млн. лв.

COMMENTS

WORDPRESS: 0