Помощ от Общината: 43 200 лева за лечение на 93-ма кърджалийци, 12 000 лева за инвитро процедури за 6 семейства…

Помощ от Общината: 43 200 лева за лечение на 93-ма кърджалийци, 12 000 лева за инвитро процедури за 6 семейства…

93-ма кърджалийци са били подкрепени с еднократна финансова помощ за лечение от Общината през 2021-ва година. Те са получили суми в размер от 200 до 1

93-ма кърджалийци са били подкрепени с еднократна финансова помощ за лечение от Общината през 2021-ва година. Те са получили суми в размер от 200 до 1000 лева. Общият размер на средствата, отпуснати за това, са 43 200 лева. Отделно от това са подпомогнати и три семейства, чийто домове са изгорели след възникнали пожари или са сполетени от други инциденти, съобщи експертът по социални дейности в общинската администрация Нермин Мехмед.

По думите й на 60 заявления-декларации е отказано, тъй като вносителите не отговарят на условията.  „В правилника е заложено да се отпускат помощи през 2 години, а има лица, които  подават ежегодишно. Доходът на член от семейство трябва да бъде по-нисък от минималната работна заплата в последните 6 месеца преди подаването на заявлението. Изискват се актуални документи, които да показват  тяхното здравословно състояние. Ако тези условия са нарушени, на заявителите се отказва помощта”, коментира Нермин Мехмед.

Тя каза още, че на базата на Правилника за финансово подпомагане на процедури  и дейности по асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, са отпуснати помощи на 6 семейства на обща стойност 12 000 лева.

Освен помощи за лица и семейства, нуждаещи се от лечение, по Правилника се отпускат и средства за материални помощи на лица и семейства, чиито домове са изгорели.

„През 2021 година са отпуснати средства на обща стойност 7 000 лева на три семейства. На две от тях къщите в селата Солище и Люляково изгоряха при пожар, а на третото покривът на къщата им в района на пазара в Кърджали бе унищожен от паднала топола върху него”, каза експертът в общинската администрация Димитър Разкалински.    

По думите му условията за отпускане на такъв вид помощ са заявителите да бъдат от социално слаби семейства и жилището да е единствено. И те са заложени в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и семейства от община Кърджали, подчерта Димитър Разкалински.

На снимката: Общината се отказа от зарята за нова година, а 5000 лева ще отидат за ремонт на къщата на семейство Мюмюн от Рани лист

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0