Подмяна на топлоуреди с твърдо гориво с климатици ще финансира Община Кърджали, срок за кандидатстване – 24 октомври

24rodopi.bg/Кърджали Всички граждани на община Кърджали, притежаващи имоти на територията на общината, които използват топлоуреди на твърдо гориво –

24rodopi.bg/Кърджали

Всички граждани на община Кърджали, притежаващи имоти на територията на общината, които използват топлоуреди на твърдо гориво – дърва и въглища, могат да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление. Това става по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „ЗА ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ!“, по приоритет 5 ”Въздух” на Програма „Околна среда” 2021-2027.

„Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха с фини прахови частици, като в определени жилищни райони и квартали регистрираните концентрации на замърсителя превишават допустимите норми и създават потенциален риск за здравето. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме. Община Кърджали ще осигури финансиране за изпълнение на мерки за подмяна на старите отоплителни уреди“, посочва инж. Катя Митовска, зам.-кмет на Община Кърджали.

Освен физически лица от цялата община Кърджали, по процедурата могат да се възползват и юридически. Срокът за кандидатстване е 24 октомври.

COMMENTS

WORDPRESS: 0