По 1 кладенец на 3-ма души и… „Ще искат и пари!“

Всички селски кметове помагат за регистрацията, а страховете… 24rodopi.bg/Общество Средно по един кладенец се пада на трима души по селата в Родопит

Всички селски кметове помагат за регистрацията, а страховете…

24rodopi.bg/Общество

Средно по един кладенец се пада на трима души по селата в Родопите. Всички те трябва да бъдат регистрирани, въпреки очакваното поредно удължаване на срока. Последният изтича на 28 ноември т.г. На извънредно заседание депутатите от Комисията по околна среда и води обаче решиха срокът да бъде до края на ноември 2025 година заради невъзможността на стопаните да го сторят към настоящия момент.

Около 80 са жителите на едно от малките села в Източните Родопи, кладенците само в дворовете са над 20. Поне десетина са извън стопанствата, край пътищата в населеното място, установи проверка на екипа ни.

„Някои герани са на над 100 години. Други са копани от хората през 70-80-те години. Има и много нови сондажи, на по 100 метра дълбочина. В съседното село няма двор без кладенец“, казва пред екипа ни 81-годишна жителка на чернооченското Пчеларово.

Местните кметове и кметски наместници в региона са осигурили всички необходими заявления за регистрация и помагат на възрастните те да бъдат попълнени. Управниците на селата издават входящ номер, а след това изпращат заявленията за регистрация в Басейнова дирекция в Пловдив. Самите кметове пък трябва да поемат ангажимент за регистрацията на съоръжения извън частни имоти.

Според Закона за водите, физическите лица – собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.

Според Министерството на околната среда и водите изграждане на кладенец без разрешително, по смисъла на Закона за водите, е  престъпление, съгласно Наказателния кодекс.

При установяването на незаконни съоръжения за водовземане от подземни води след крайния срок същите се ликвидират за сметка на собственика им, който носи и наказателна отговорност.

Много от хората по селата се притесняват, че регистрацията е първа крачка към последващо поставяне на водомер на кладенците, въпреки уверението от страна на министерството, че това няма да се случи.

„Тези кладенци сме ги правили с много труд, за да напояваме градините в дворовете. Това е подземна вода. За всичко ни карат да плащаме, скоро и за въздуха дори. Убедени сме, че сега ще е същото. Ще дойде това време. От всякъде искат да ни вземат и малкото останало. Язовирите да не би да ги оправят, щом са толкова притеснени за водите?“, питат стопани и с основание.

COMMENTS

WORDPRESS: 0