Пандемия, война, скъп ток…, Кърджали тегли 6 000 000 лева заем

24rodopi.bg/Кърджали Ковид пандемията, войната в Украйна, инфлация, поскъпване на енергоизточници, необходимост от разплащане на стари задължения…

24rodopi.bg/Кърджали

Ковид пандемията, войната в Украйна, инфлация, поскъпване на енергоизточници, необходимост от разплащане на стари задължения… Всички тези мотиви са в основата Община Кърджали да тегли безлихвен кредит от Централния бюджет на държавата в размер на 6 млн. лева.

Точката, залегнала в дневния ред на Общинския съвет, бе приета с 27 гласа „За“.

От ГЕРБ и ДБ посочиха, че липсват ясни аргументи за поемане на дълга.

Според кмета Хасан Азис, това се налага поради факта, че „приходният ресурс е недостатъчен“, което води до натрупване на задължения и намеса дори на съдия изпълнител.

Кредитът ще бъде обезпечен от местните приходи, общата изравнителна субсидия и целевата субсидия за капиталови разходи.

Заемът ще трябва да бъде погасен до края на 2023-та година.

Община Кърджали се намира във финансово затруднение, въпреки очертаващият се сравнително висок процент на изпълнение на собствените приходи към края на годината, отчете в аргументацията си кметът д-р инж. Хасан Азис. Като причини той изтъкна „от една страна – общинските отговорности, пораждащи извършването на неотложни разходи, а от друга – недостатъчните местни приходи предвид социалната и техническа инфраструктура на общината, и отражението на финансово-икономическата криза през последните години”.

По думите на д-р инж. Хасан Азис все по-често разходите са динамични, непредвидими и изискват свободни парични ресурси. Като такива той посочи продължилата повече от две години ковид пандемия, кризата, породена от ръста на цените на енергоносителите, материалите, храните и др., както и въоръжените действия на територията на Украйна, застрашаващи мира и сигурността в Европа и водещи след себе си хуманитарна и икономическа криза, с непредвидими последствия.

COMMENTS

WORDPRESS: 0