Пак се започна: Регистрация на кладенците до 28 ноември, иначе – заравяне!

24rodopi.bg/Общество/Регион До 28 ноември собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренаж

24rodopi.bg/Общество/Регион

До 28 ноември собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., трябва да ги регистрират, напомнят от Министерството на околната среда и водите.

Необходимо е собствениците да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра според изискванията на Закона за водите.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите, не се заплаща.

Регистрация се отнася за кладенците, водата от които се ползва за битови цели, за поливане и отглеждане на животни за нуждите на домакинството.

Ползването на вода до 10 куб. м на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно.

Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци.

Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.

Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност, посочват от МОСВ.

Припомняме, че подобен краен срок бе обявен и през 2020 година. Тази административна тежест обаче не се прие добре от хората по селата, където огромна част притежават такива съоръжения. Масовото недоволство пък принуди министерството да отложи срока.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0