Осем пожара през ноември! „Имате две минути да напуснете жилището!“(съветите на огнеборци)

Осем пожара през ноември! „Имате две минути да напуснете жилището!“(съветите на огнеборци)

От началото на месец ноември на територията на областта възникнаха 8 пожара, пряко свързани с отоплителния сезон. Едно от произшествията е със значите

От началото на месец ноември на територията на областта възникнаха 8 пожара, пряко свързани с отоплителния сезон. Едно от произшествията е със значителни материални щети, отчитат от Регионалната дирекция на пожарната.
Статистиката на загиналите и пострадалите при пожар през отоплителния сезон показва, че най-уязвимата група хора са възрастните и децата.

В тази връзка ето няколко съвета как да се намали рискът от пожар в дома:

-Не използвайте неизправни отоплителни и нагревателни уреди.

-Бъдете внимателни при работа с газови уреди и следвайте указанията на производителя.

-Не претоварвайте електрическата инсталация и не използвайте едновременно голям брой удължители и разклонители.

-Не оставяйте без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди.

-Редовно почиствайте от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбатора.

-Комините на сградите трябва да се почистват поне веднъж годишно. Не извършвайте това чрез изгаряне на горими материали и леснозапалими течности.

-Почиствайте периодично от наслоявания и прах димоотводните тръби.

-Не използвайте леснозапалими течности за разпалване на печки на твърдо гориво.

-Не поставяйте близо до нагревателен или отоплителен уред горими предмети и горива.

-Не изхвърляйте неизстинала сгурия и пепел в близост до горими материали и в контейнери за смет.

-Внимавайте при използването на свещи и цигари, не пушете в леглото.

-След употреба и преди излизане от къщи проверявайте дали използваните уреди са изгасени.

-Не оставяйте децата сами вкъщи и никога не ги заключвайте.

При възникване на пожар!

-Запазете самообладание. Помнете, че разполагате максимум с 2 минути, за да напуснете горящото жилище.

-Не скачайте през прозорец и балкон, не се спускайте по водосточни тръби и не използвайте асансьора.

-Ако преминавате през задимени помещения, се движете ниско долу и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.

-Ако не можете да се евакуирате безопасно, използвайте дрехи, мокри кърпи или други подръчни материали, за да уплътните около вратата.

-Обадете се на тел. 112 и опишете точното си местоположение. При възможност влезте в банята и се намокрете – мокрите дрехи предпазват от температурата и дима.

-Оставете някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначите мястото, където се намирате.

ЗАПОМНЕТЕ:

-След като напуснете сградата, не се връщайте обратно.

-Незабавно уведомете пожарникарите, ако има застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара, или да причинят взрив!

COMMENTS

WORDPRESS: 0