Орловите скали: Наследството на „цивилизацията на скалните хора“ (видео)

24rodopi.com/Регион Тракийското светилище “Орловите скали”, представляващо скално образувание с площ 586 кв.м., се намира в едноименната местност кра

24rodopi.com/Регион

Тракийското светилище “Орловите скали”, представляващо скално образувание с площ 586 кв.м., се намира в едноименната местност край Ардино.

Височината на скалата от западната страна е 30 мeтра, от южната – 25 м., а от източната – 12 м. В скалния масив са издълбани 97 трапецовидни ниши. Височината на нишите варира от 65 см до 70 см.

„Орловите скали“ са група изявени вулкански скали (риолити и трахеолити), отстоящи на 2,1 км южно от гр. Ардино и на не повече от 3 км от центъра на града. Местоположението им е с надморска височина 762,1 м. Разположени са в горски масив, на склон със западно изложение.

Културно-историческият паметник, известен под същото име, се състои от 97 плитки трапецовидни ниши, издълбани преди около 2500 години по отвеса на високата скала (от 12 до 30 м. поради силната денивелация на терена). Скалата с нишите, официално определена от Националния институт за недвижимото културно наследство /НИНКН/ като „Тракийско скално светилище „Орловите скали” има статут на единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение”, според утвърден от Министъра на културата Протокол на експертната комисия за определяне на режимите, границите и охранителните зони на обекта (Март 2011 г.). С Акт № 985 / 10.05.2011 г. Тракийското скално светилище „Орловите скали”  е публична общинска собственост.

Светилището „Орловите скали” е едно от емблематичните места, пазещо следите от загадъчните култове на „цивилизацията на скалните хора“ в Източните Родопи.

COMMENTS

WORDPRESS: 0