Община Кърджали притежава 282 жилища, приходите от наеми не стигат за поддръжката им

Община Кърджали притежава 282 жилища, приходите от наеми не стигат за поддръжката им

24rodopi.com/Кърджали Община Кърджали притежава 282 жилища, от които 275 апартамента и 7 къщи, в т. ч.: за настаняване под наем на граждани с установ

24rodopi.com/Кърджали

Община Кърджали притежава 282 жилища, от които 275 апартамента и 7 къщи, в т. ч.: за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 234 бр., ведомствен фонд – 18 бр., резервен фонд – 30 бр. Данните за собствеността са към 31 декември 2021 година.

В голямата си част жилищният фонд е стар и амортизиран. Към настоящия момент средствата, които се получават от наеми, не са достатъчни за поддържането на жилищния фонд. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка с оглед амортизацията на сградите и повишаването на цените на строителните материали.

Това отбелязват от Общинска администрация.

COMMENTS

WORDPRESS: 0