Област Кърджали – 64,5% турци, 29% българи, 1% роми

Преброяването: Най-много намаляват ромите, след това турците… 24rodopi.com/Общество/Регион Кърджали е областта с най-много турци в страната. 64,5% о

Преброяването: Най-много намаляват ромите, след това турците…

24rodopi.com/Общество/Регион

Кърджали е областта с най-много турци в страната. 64,5% от населението са се опредилили като част именно от тази етническа общност, сочат обработените данни от Националната статистика на база Преброяване 2021. Българите съставляват 29%, а като роми са се определили 1 процент от населението. По-малък брой е отчетен единствено в съседната област Смолян-0,5%.

Освен в Кърджали, лицата, самоопределили се към турската етническа общност, са концентрирани териториално главно в областите Разград (50.4%), Търговище (37.7%), Силистра (37.1%) и Шумен (31.3%). Общо в петте области живее почти половината от населението, самоопределило се към турската етническа група – 48.4%.

4,4% от населението на България се самоопределят като роми, а 8,4% – като турци. И при двата етноса има леко намаление в сравнение с 2011 г., показват данните за етнокултурните характеристики на населението, които представи Националният статистически институт. Към 7 септември 2021 г. българската етническа група обхваща 5 118 494, или 84.6% от лицата, отговорили на въпроса за етническа принадлежност. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

Към турската етническа група са се самоопределили 508 378, или 8.4% от отговорилите лица. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 г.

Към третия по численост ромски етнос са се самоопределили 266 720, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%. Тук са арменци, украинци, англичани, помаци и т.н. Най-голямата група тук са помаците – близо 15 000 души. Следва руската етническа група, която е петият етнос в България – 14 000 души. За десет години те са се увеличили с над 40%.

В градовете живеят 77.5% от българския, 38.4% от турския и 51.0% от ромския етнос. Процесът на урбанизация в най-малка степен засяга турската етническа група, преобладаващата част от която през целия период 1900 – 2021 г. продължава да живее в села, коментират от НСИ.

Българската етническа общност преобладава във всички области с изключение на областите Кърджали и Разград, където тя формира съответно 29.0 и 39.7% от населението на областта.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица.

COMMENTS

WORDPRESS: 0