НСИ: Линията на бедност в Кърджали е 497 лева

24rodopi.bg/Регион През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, съобщават от Националния стати

24rodopi.bg/Регион

През 2023 г. линията на бедност общо за страната e 637.92 лв. средномесечно на лице от домакинство, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

При този размер на линията под прага на бедност са били 1 325.9 хил. лица, или 20.6% от населението на страната.

През 2023 г. най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група – 65.0%, а най-нисък – сред самоопределилите се от българската етническа група – 14.3%.

Важен аспект в изследването на бедността е нейното проявление по области. При изчисляване на линията на бедност за всяка област е приложен същият метод както при линията на бедност на национално ниво – 60% от средния общ разполагаем нетен доход на домакинствата в областта.

През 2023 г. най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 446 и 466 лв., а най-високата – в област София (столица) (990 лв.), следвана от областите Варна (736 лв.), Перник (716 лв.) и Кюстендил (702 лева). В Кърджали тя е 497 лева.

Най-висок е относителният дял на бедните спрямо линията на бедност за областта в областите Стара Загора – 25.8%, Кюстендил – 24.6%, София (столица) – 22.2%, и Добрич – 22.0%.

Най-нисък е относителният дял на бедните в областите Габрово – 7.6%, Смолян – 9.6%, Ямбол – 10.7%, и Шумен – 10.9%.

COMMENTS

WORDPRESS: 0