Неджми Али за Плана за устойчивост: Плащане срещу ефект води до солидни възможности

Неджми Али за Плана за устойчивост: Плащане срещу ефект води до солидни възможности

24rodopi.bg/Общество/Региони „Приемането на Плана за възстановяване и устойчивост поставя много неизвестни пред общините – какво е тяхното място и

24rodopi.bg/Общество/Региони

„Приемането на Плана за възстановяване и устойчивост поставя много неизвестни пред общините – какво е тяхното място и роля в бъдещите инвестиции, както и проблема за собствен ресурс, който да бъде инвестиран. Механизмите, по които работи Планът, предвиждат плащане срещу реален ефект, а това означава солидни възможности за авансиране на местно ниво“.

Това обяви кметът на Джебел Неджми Али по време на регионална дискусия на кметовете и председателите от Южен централен район, организирана от Националното сдружение на общините.

Той подчерта, че разширяването на приходната база на общините не бива да става за сметка на вече постигнати взаимоотношения с централния бюджет. „Новите възможности трябва да носят характера на надграждане, за да може да се говори за реални промени“, подчерта кметът на Джебел.

Неджми Али изтъкна, че в преобладаваща част от общините собствените приходи са в порядъка 10-12%, което прави разговора за реализиране на местни политики неуместен.

COMMENTS

WORDPRESS: 0