Мюсюлманите посрещат свещената нощ Берат

Мюсюлманите посрещат свещената нощ Берат

Днес мюсюлманите по света посрещат нощта Берат. Берат означава духовно пречистване и постигане на божествено опрощение и милост.   Това е пет

Днес мюсюлманите по света посрещат нощта Берат. Берат означава духовно пречистване и постигане на божествено опрощение и милост.

 

Това е петнадесетата нощ от месец Шабан, който е вторият месец от трите последователни  свещени месеци на Исляма.

През тази нощ  Свещеният Коран е низпослан от „Левх-ил-махфуз“ в земните небеса. В Сура „Ад-Духан“ на свещената книга е записано:

“Кълна се в ясната Книга, че Ние я низпослахме в благословена нощ. Несъмнено, Ние предупреждаваме хората.” [Духан:2,3]

В “Левх-и махфуз” се записват всички събития, които предстоят да се случат през следващата година. Например това са делата на хората, които предстои да се извършат, дали ще настъпи тяхната смърт, какви ще са причините за смъртта им и други.

Пратеникът Мухаммед (Мир нему) казва: „През нощта Берат се отварят вратите на небесата, ангелите благовестяват мюсюлманите и ги подтикват към служения. През тази нощ Аллах с милостта си се обръща към човечеството с посланието: „Няма ли  бедни да ги даря с богатство, болни – да ги даря със здраве, молещи се – да приема тяхната дуа, молитва“.

Ерхан Алемдар, специално за 24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0