Министерство на финансите: Цените на жилищата ще продължат да нарастват, но с по-бавни темпове

Министерство на финансите: Цените на жилищата ще продължат да нарастват, но с по-бавни темпове

24rodopi.bg/Икономика/Общество Цените на жилищата ще продължат да се вдигат, смятат финансовите посредници, показва анкета на Министерство на финанси

24rodopi.bg/Икономика/Общество

Цените на жилищата ще продължат да се вдигат, смятат финансовите посредници, показва анкета на Министерство на финансите. Най-голям брой финансови посредници (43%) са посочили, че цените ще продължат да нарастват, но с по-бавни темпове в сравнение с 2021 г.

Забавянето може да се дължи на повишението на антицикличния капиталовия буфер, което ще започне да се прилага през октомври, и потенциално ще забави ръста на кредитирането. През април темпът на нарастване на жилищните кредити на годишна база отчете забавяне за пръв път от февруари 2021 г., като от 18.3% през март се понижи минимално до 18.1%.

Следващо като дял (29%) е мнението, че цените ще продължат да нарастват с ускорени темпове поради благоприятните в тази посока фактори както от страна на търсенето, така и от страна на предлагането. Динамиката на показателите, влияещи върху цените, по-скоро подкрепя подобно очакване, отбелязва Pariteni.

От страна на търсенето, домакинствата се стремят да запазят стойността на доходите си, след като през първото тримесечие на 2022 г. темпът на инфлация се изравни с номиналния темп на нарастване на средната работна заплата, като може да се очаква реалното нарастване на доходите да премине на отрицателна територия до края на годината. На този етап все още липсват сигнали за по-забележима промяна на лихвените проценти както по депозити, така и по жилищни кредити, които да променят нагласите на домакинствата относно вариантите за влагане на спестяванията, сочи анализът.

От страна на предлагането, България е на първо място в ЕС по годишно нарастване на индекса на цени на производител на жилищни сгради (Construction Cost Index на Евростат) през втората половина на 2021 г. и първото тримесечие на настоящата.

Относно лихвените проценти анкетираните очакват слабо повишение на лихвите по кредити през второто тримесечие, като аналогично на депозитите смятат, че то ще е по-изразено при кредитите в щатски долари. През първото тримесечие средната цена на кредитите се повиши минимално спрямо последното тримесечие на предходната година. През април е налице понижение спрямо средните стойности за първото тримесечие.

COMMENTS

WORDPRESS: 0