„Магията на Родопите“, ден втори на „Дни на джебелчани“ – програмата

„Магията на Родопите“, ден втори на „Дни на джебелчани“ – програмата

24rodopi.bg/Джебел На 6 август празникът продължава с футболен турнир, изложба на гоблени, демонстрация и рисуване на вода, кулинарна изложба „Магият

24rodopi.bg/Джебел

На 6 август празникът продължава с футболен турнир, изложба на гоблени, демонстрация и рисуване на вода, кулинарна изложба „Магията на Родопите“, пейнтбол турни, концерти на Димана и Татяна, музикална програма с DJ Самет Куртулуш.

Фестивалът „Магията на Родопите“ е част от „Дни на джебелчани“. И във втория ден от празника джебелчани и гостите на града ще могат да видят продукцията на местни фермери и кулинарната изложба.

 На 6 август програмата предвижда още: футболен турнир, изложба на гоблени, демонстрация и рисуване на вода, пейнтбол турнир, концерти на Димана и Татяна, музикална програма с DJ Самет Куртулуш.

  Фестивал „Магията на Родопите“ се реализира по проект №BG06RDNP001-19.355-0007 „Стимулиране на туризма на териториите на МИГ „Ардино-Джебел“ и МИГ „Кирково – Златоград“ чрез популяризиране на природното богатство и културно-историческото наследство с помощта на иновативни дейности“ за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР2014-2020г.“, по Административен договор №РД50-19/19.02.2021г.

COMMENTS

WORDPRESS: 0