Културното министерство прехвърли крепостта Устра на Община Джебел (снимки)

24rodopi.bg/Регион Средновековната крепост Устра вече е прехвърлена на Община Джебел. Предаването на обекта бе извършено след сключен договор между М

24rodopi.bg/Регион

Средновековната крепост Устра вече е прехвърлена на Община Джебел. Предаването на обекта бе извършено след сключен договор между Министерството на културата и Общинската администрация.

Комисия, сформирана от двете ведомства, направи оглед на място вчера и извърши фактическото предаване и приемане на археологическата недвижима културна ценност.

Тя се намира в местността „Калето“, в землището на село Устрен, и е с площ 22 250 кв. метра. Средновековната крепост е с класификация на архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието, в категория „Национално значение“.

След прехвърлянето, Община Джебел ще може да кандидатства по различни програми, с които да превърне крепостта в туристическа атракция.

Крепостта е проучвана в периода 1971-1973 г. от проф. Стамен Михайлов и Иван Балкански, регистрирана от Иван Велков. Дължината на крепостната стена е 113 мeтра. Запазената обща площ на крепостта е 1286 кв.м. Има три кули и е строена около Х в., с охранителни функции. По археологически данни най-ранната й датировка е при управлението на Константин VII Порфирогенет (913-959 г.), като съгласно открития археологически материал животът в крепостта се отнася в периода XI-XIV в., особено интензивен през XIII век. Споменава се в съчиненията на Г. Акрополит и Теодор Скутариот.

Крепостта е с най-високата надморска височина в Източните Родопи и местоположението й позволявало контрол по пътя към западната част на планината.

През 2006 г. са извършени нови наблюдения и изследвания на района, които са установили, че на спускащия се на североизток от билото хребет са запазени следи от мащабни фортификационни дейности. Ръбът на хребета е много тесен и на места представлява гребен от вертикални риолитни скали.

В подножието на склона, спускащ се на североизток от „Средновековна крепост Устра“ има скалиста кулминация, свързана чрез тясна седловина с него. Тя има стръмни, трудно достъпни склонове и е заобиколена от две малки реки, сливащи се източно от нея. Върху нея е изградена средновековна крепост „Мал асар“. Разстоянието между двата обекта е 1,7 км. Вероятно двете крепости са били част от една фортификационна структура.

„Средновековна крепост Устра“ попада в природна забележителност „Скални образувания в м. Калето“, съгласно Заповед № 1799 от 30.06.1972 г. на Министерство на горите и опазване на околната среда, обнародвана в ДВ бр. 59/1972 г.

Новината от 17 февруари дава „зелена улица“ за една от главните цели на община Джебел, заложени в началото на мандата на кмета Неджми Али, а именно „Средновековна крепост Устра“ да се превърне в притегателен център за развитие на туризма, е на път да се осъществи.

Припомняме, че м. г. Министерският съвет реши да предостави крепостта безвъзмездно на Общината за срок от 10 години. Този факт, сам по себе си, ще даде възможност културната ценност да бъде развита и популяризирана. Нещо повече – ще бъде възможна нейната реставрация, консервация и модернизация. Ще бъдат изградени екопътеки, а мястото около крепостта  – облагородено. За целта ще може да се кандидатства и по европейски проекти. До момента това не е било възможно, нито от страна на държавата, нито от страна на Община Джебел, тъй като земята под крепостта е била горски фонд, собственост на Министерството на земеделието и горите, а самата крепост не е била дори държавна собственост, т.е., ничия.

Любопитното е, че самата крепост освен културно-историческа  стойност има и интересна географска забележителност – попада едновременно в територията на две села, на Устрен – в местността „Калето“, и на Воденичарско – в местността „Ардашлък“.

Тези и още редица интересни факти, отнасящи се и до историческата й стойност ще допринесат за развитието на туризма в района.

COMMENTS

WORDPRESS: 0