Кои хора могат да се възползват от социални жилища в Кърджали…

Кои хора могат да се възползват от социални жилища в Кърджали…

Започна приемът на документи за настаняване в социални жилища в Кърджали, обявиха от Общинската администрация. Те са предвидени за уязвими, малцинств

Започна приемът на документи за настаняване в социални жилища в Кърджали, обявиха от Общинската администрация.

Те са предвидени за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и за хора в неравностойно положение на територията на общината.

Да кандидатстват могат хора без дом и/или такива, живеещи в много лоши битови условия: лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка, и в същото време отговарят на поне едно от следните условия:

Документи могат да подадат родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и такива с увреждания; хора в риск от бедност и социално изключване: лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерски  съвет, за същия период от време.

Заявлението и декларацията с приложените документи се подават в информационния център на община Кърджали, не по-късно от 31 декември на съответната година.

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0