Когато парите са тук, пенсионерите са на опашката от рано сутринта

Когато парите са тук, пенсионерите са на опашката от рано сутринта

24rodopi.bg/Кърджали   Десетки пенсионери се наредиха на опашка рано сутринта пред пощата в Кърджали.  Днес започна редовното изплащане

24rodopi.bg/Кърджали

 

Десетки пенсионери се наредиха на опашка рано сутринта пред пощата в Кърджали. 

Днес започна редовното изплащане на пенсиите и добавките към тях за април т.г. Едновременно с тях отново ще бъдат направени и допълнителни плащания, които не представляват пенсии или добавки по осигурителното законодателство, но нормативно е установено да се изплащат по реда, предвиден за пенсиите – добавка от 60 лв., отпусната с постановление на Министерския съвет, с цел подпомагане на пенсионерите по време на извънредната епидемична обстановка, добила популярност като „ковид добавка“ – тя ще бъде изплатена на всички пенсионери в еднакъв размер; разликата между дохода от пенсии през януари 2022 г. и дохода от пенсии от декември 2021 г., с включените в него „ковид добавки“. Тази разлика е изчислена индивидуално за всеки отделен пенсионер, в случай че сумата от месечния размер на пенсията по разпореждане или сбора от пенсиите, преизчислени от 25 декември 2021 г., заедно с добавките и компенсациите, включително и с ковид добавката от 60 лева, се оказва по-малка от сумата от месечния размер на пенсията или сбора от пенсиите преди преизчисляването, заедно с добавките и компенсациите, включително и с изплащаната ковид добавка от 120 лева. Така изчислената разлика, която се отнася за април 2022 г., ще бъде изплатена заедно с пенсиите за месеца.

Великденската добавка от 70 лева пък ще се изплаща от 15 април. Тази сума не зависи от размера на получаваната пенсия и ще достигне до над 2 милиона пенсионери в страната.

COMMENTS

WORDPRESS: 0