Кърджалийското „В и К“ вече е част от структурата на „Български В и К холдинг“

Кърджалийското „В и К“ вече е част от структурата на „Български В и К холдинг“

24rodopi.bg/Общество "ВиК" ООД - Кърджали е 24-ото водно дружество от структурата на "Български ВиК холдинг" ЕАД, съобщават от холдинга. 51 процента

24rodopi.bg/Общество

„ВиК“ ООД – Кърджали е 24-ото водно дружество от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, съобщават от холдинга.

51 процента от капитала на дружеството, досегашна собственост на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), вече са апортирани в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Останалото разпределение на капитала на дружеството от 49 на сто е на: Община Кърджали – 18 на сто, Община Крумовград – 8 на сто, Община Кирково – 8 на сто, Община Момчилград – 5 на сто, Община Ардино – 4 на сто, Община Джебел – 3 на сто, Община Черноочене – 3 на сто. 

Промяната в собствеността ще бъде отразена и по партидата на дружеството в Търговския регистър.

„ВиК“ ООД –  Кърджали предоставя ВиК услуги на населението във всичките 7 общини в област Кърджали. Общият брой жители на областта е 146 907. От тях 139 259 ползват услугата водоснабдяване, 65 742 – услугата отвеждане на отпадъчни води, 53 179 – пречистване на отпадъчни води.

Област Кърджали е с много на брой населени места, включително и много махали с малко жители. Пример за това е фактът, че населението в 266 населени места от общо 471 на административната територия, ползва услугата питейна вода в домовете си, посочват от холдинга.

„ВиК“ ООД – гр. Кърджали експлоатира Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) до с. Енчец, която захранва с чиста вода за питейно-битови нужди жителите и гостите на Кърджали, Момчилград и още над 30 населени места. Областта се захранва с вода за питейно-битови нужди от яз. „Боровица“ и още 194 водоизточника.

Две Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) се поддържат от водното дружество – в Кърджали и в Момчилград.

„ВиК“ ООД – гр. Кърджали експлоатира 1628 км водопроводна мрежа и 204 км канализационна мрежа.

Преминаването на водното дружество в структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД няма да доведе до промяна в графиците за отчитане на водата на абонатите и в утвърдените от КЕВР цени на комплексната услуга – водоснабдяване, отвеждане и пречистване.

С влизането на „ВиК“ ООД – гр. Кърджали в структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД водното дружество ще получи експертна и методическа помощ при разработването на нови проекти със собствено и европейско финансиране за модернизиране на ВиК инфраструктурата, внедряване на иновативни системи за повишаване качеството на предлаганите услуги и намаляване на загубите на вода. Водното дружество ще получи по-лесен достъп до финансиране.

COMMENTS

WORDPRESS: 0