Кърджалиец поведе 303-ма млади хора към върха на В40

Кърджалиец поведе 303-ма млади хора към върха на В40

24rodopi.bg/Общество Кърджалиец получи бурни аплодисменти след като изнесе 10-минутна реч пред членовете на B40 Мрежата на балканските градове. По в

24rodopi.bg/Общество

Кърджалиец получи бурни аплодисменти след като изнесе 10-минутна реч пред членовете на B40 Мрежата на балканските градове.
По време на срещата на върха в Атина Тугай Селим представи Младежка декларация, в качеството си на младежки представител на Балканите. В тази си роля кърджалиецът влиза през август м.г., когато в Истанбул се проведе B40 Young City Representatives Summit. Събитието тогава събра 303-ма младежи и студенти от 40 балкански града. Инициативата даде възможност на младите от градове-членове на мрежата на B40 да представят своите визии и предизвикателства пред устойчивото развитие в балканския регион.
След срещата на върха на младите градски представители в Истанбул, Тугай Селим бе избран като младежки представител на Балканите и получи официална покана от секретариата на мрежата на B40 за участие в проведената в Атина преди дни среща на върха на мрежата.
Тугай Селим е от чернооченското село Габрово. Той е студент трети курс в Медицински университет-София, завършил преди това средното си образование в Езикова гимназия ,,Христо Ботев“ с профил английски и италиански език.
Мрежата на балканските градове B40 е стъпка към разширяване и утвърждаване на партньорства, които дават възможност за глобалните проблеми да бъдат намирани ефективни локални решения с участието на млади хора.
Според мрежата B40, младите са необходими лидери на промяната за постигане на Целите за устойчиво развитие към подобряване на живота на хората и здравето на планетата. Младите имат думата при планирането на бъдещето чрез предлагане на иновативни решения, вдъхновяващи промяна и подобряващи динамиката на планетата.


               

 ДЕКЛАРАЦИЯ
Призив за действие: Подобряване на младежкото участие в мрежата B40 

Миналия август голям брой млади представители от балканските градове се събраха на върха на млади представителите на градове от B40 в Истанбул. На тази среща на върха имахме шанса да участваме в четири преобразяващи дни на изказвания, дебати, дейности за работа в мрежата и семинари. Освен това имахме възможност да изнесем ключови речи и да направим презентации за нашите градове пред нашите приятели от балканските градове. Нашият основен фокус бяха целите на ООН за устойчиво развитие и ролята на младежта за постигането на тези цели от фундаментално значение.

Ние също обсъдихме местната демокрация, проблемите на младежта и младежкото участие, което доведе до тази декларация. Това е призив за действие, който включва нашите приоритети и искания относно политиките за младежта и младежкото участие, и тяхното място в процеса на вземане на решения в градовете.

Нашите искания от градовете, членове в B40 – Мрежата на балканските градове са следните: -Виждаме като абсолютен приоритет увеличаването на участието на младите хора в процесите на вземане на решения, местните услуги и дейности. Тази точка е от съществено значение за укрепването на демокрацията, подобряването на жизнения стандарт на младите хора и приобщаващото развитие;

-Призоваваме отговорните лица да проведат широко и целенасочено проучване на основните проблеми, пред които са изправени младежите в балканските градове в момента. В този контекст ние молим за създаването на платформи, които ще се използват като точки за среща на младите хора, за да обсъждат тези въпроси и да потърсят възможни решения. Необходимо е да се провеждат семинари, работни срещи и конференции по тези въпроси;

-Изискваме програми за обучение, които ще могат да засилят и развият политическото участие на млади хора в местните образователни институции;

-Искаме създаването на система за мониторинг и оценка на младежките политики на местните власти. Целта трябва да бъде подобряване на нивото на участие, проследяване на проектите, създадени в работните групи на мрежата B40, предлагане на предложения по въпроси, засягащи младежта, и по този начин разработване на по-приобщаваща политика в обхвата на мрежата B40;

-Молим мрежата B40 и местните власти, и лидерите на мрежата да предоставят необходимите ресурси и възможности за изпълнение на целите, и призивите за действие, споделени по-горе. Ние вярваме, че мрежата на балканските градове B40, със своя голям набор от градове-членки, има потенциала да допринесе за местната демокрация, приобщаващото развитие и приобщаващото богатство. Това обаче може да се случи само като се инвестира в младите. По-доброто бъдеще е в нашите ръце!

COMMENTS

WORDPRESS: 0