Как Ардино планира развитието на туризма и подобряване на здравеопазването

24rodopi.bg/Регион Публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Териториална свързаност, чрез инвестиции в мерки

24rodopi.bg/Регион

Публично обсъждане на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Териториална свързаност, чрез инвестиции в мерки за енергийна ефективност, туристическа и здравна инфраструктура в община Ардино“ се проведе в заседателната зала на общината.

На обществената дискусия присъстваха кметът инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметът на общината Неджми Мюмюнходжов, Виктор Хорозов от Областния информационен център в Кърджали. Тук бяха още представители на партньорите в концепцията – Сдружение на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Многопрофилна болница за активно лечение и Туристическо дружество „Белите брези“.

Неджми Мюмюнходжов запозна присъстващите с планираните дейности в концепцията, които ще донесат дългосрочни ползи на местната общност. Концепцията съдържа проектни идеи с интегрирани мерки от различни сектори (здравеопазване, спорт, култура, околна среда, туризъм и здравна инфраструктура). В нея община Ардино планира изграждане на екологосъобразна инфраструктура, ориентиране към по-зелена, нисковъглеродна икономика чрез енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, подобряване на достъпа до качествени здравни услуги и осигуряване на равен достъп до здравни услуги. Развитие на конкурентни сектори, базирани на местните ресурси за устойчиво развитие на туризма.

Експертът Виктор Хорозов от Областния информационен център в Кърджали презентира основните акценти от концепцията и подчерта важността от обществена подкрепа за нея.

Кметът на общината инж. Изет Шабан изказа своите благодарности към ръководството на Сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради, Многопрофилната болница за активно лечение и Туристическо дружество „Белите брези“ за доброто партньорство при разработването на Концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ). „Концепцията ще даде своя принос за развитието на туризма, за подобряването на здравеопазването, както и на енергийната ефективност на територията на общината“, заяви Изет Шабан.

Линк към онлайн анкета за КИТИ https://forms.gle/GhUY9CGCYKMKWHHV8

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Кърджали до 20 март: oic_kardjali@abv.bg

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0