Изет Шабан: Целта ни е Дяволският мост да влезе в списъка на ЮНЕСКО (видео)

Изет Шабан: Целта ни е Дяволският мост да влезе в списъка на ЮНЕСКО (видео)

24rodopi.bg/Регион Обществено обсъждане на резултатите от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазв

24rodopi.bg/Регион

Обществено обсъждане на резултатите от проект „Историческите каменни мостове в Родопите – съвременни методи за представяне и опазване“ се проведе в залата на Общинския музей в Ардино. На него присъстваха кметът инж. Изет Шабан, председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметът Неджми Мюмюнходжов, който е и председател на Обществения съвет за закрила на културното наследство, представители на заинтересовани институции и гости от страната.

Проектът е разработен от Община Ардино, в партньорство със Сдружение „Мещра – традиционни знания и занаяти“, Общинския музей и Регионалния Исторически музей в Кърджали. Основна му цел е да популяризира наследството на каменните мостове в  Родопите.

Събитието бе открито от кмета на Община Ардино инж. Изет Шабан, който благодари на екипа на проекта за свършената работа. В своето приветствие той сподели за настоящите дейности на Общината в сферата на опазване на културното наследство. „Ние продължаваме да работим, не сме се отказали от намерението си да кандидатстваме пред ЮНЕСКО за включване на Дяволския мост в списъка на световното културно и природно наследство. За да стане факт това е необходимо Министерството на култура и Министерството на околната среда да дадат съгласие за включване на Дяволския мост в Индикативния списък на ЮНЕСКО.

Оптимист съм, че нашата посока, която сме поели, е правилната. Дяволският мост заслужава да бъде част от световното културно наследство и това ще се отрази положително за неговото съхранение и опазване“, заяви инж. Изет Шабан. 

Арх. Иван Колев от Сдружение “Мещра” представи лекции на тема „Архитектурата на каменните мостове“  и „Актуално състояние и опазване на каменните мостове“. Той подчерта, че историческите каменни мостове са един от символите на Родопите. „Тук са изградени стотици мостове и всички те са с голямо значение за обществото. Единствено от тях Дяволският мост притежава статут на недвижима културна ценност от „национално значение“, заяви арх. Колев. Той изказа искрените си благодарности към ръководството на община Ардино в лицето на кмета инж. Изет Шабан и уредника на музея Танер Чобанов за възможността за реализацията на проекта. Поздрави общинското ръководство за това, че продължава усилията си да опазва културното наследство. Благодари и на доброволците в проекта, както и на всички местни хора и институции, проучватели и любители на каменните мостове за подкрепата.

 

Вилдан Расим, уредник в Регионалния исторически музей в Кърджали, представи резултати от теренната работа в лекцията за нематериалното културно наследство на каменните мостове в Родопите. А уредникът на музея в Ардино Танер Чобанов изнесе лекция за опазването и популяризирането на Дяволския мост – опитът на Община Ардино. В нея той показа различните проекти и инициативи, по които работи Община Ардино, след като поема управлението на културната ценност.

В рамките на събитието бяха изложени снимки от изложбата „Камък върху камък“ и фото конкурса „Каменни мостове в Родопите“.

Гюнер ШЮКРИ, Ардино

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0