Издигане: Двама генерални мениджъри на „Ада тепе“ и „Челопеч“

Издигане: Двама генерални мениджъри на „Ада тепе“ и „Челопеч“

24rodopi.bg/Общество Дейвид Рей, Президент и Главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ и проф. д-р инж. Илия Гърков, Старши вицепрезидент

24rodopi.bg/Общество

Дейвид Рей, Президент и Главен изпълнителен директор на „Дънди Прешъс Металс“ и проф. д-р инж. Илия Гърков, Старши вицепрезидент „Оперативни дейности в Европа“ съобщиха за организационни промени в дружествата на „Дънди Прешъс Металс“ в Челопеч и Крумовград.

Цветомир Велков, Оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД е повишен на позиция Генерален мениджър, Челопеч, а Любомир Хайнов, Оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД, на позиция Генерален мениджър, Ада тепе. В новите си роли те ще управляват дейностите на дружествата съответно в Челопеч и Крумовград. Тези повишения са резултат от техния значителен принос и силно представяне. Двамата ще помогнат за постигането на необходимия организационен дизайн, лидерство и талант в подкрепа на стратегията на „Дънди Прешъс Металс“.

Инж. Цветомир Велков се присъединява към екипа на компанията през 2001 г. като инженер „Геомеханика“, малко след като е бил стажант по време на неговото следване в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Кариерното му развитие може да се опише като динамично и променящо се. След 2005 г. заема различни длъжности от Старши инженер „Геомеханика“ до Главен инженер „Руник“ през 2011 г. Година по-късно е повишен в Главен инженер „Технически служби“, а от 2015 г. е директор „Производство“. От 2016 г. до октомври 2022 г. работи като Оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“.

През 2005 г. Цветомир Велков е отличен с наградата „Млад специалист с най-добри постижения в минната индустрия“, връчена от авторитетното минно списание „Майнинг Джърнал“ в Лондон. Той е автор на поредица публикации в сферата на геомеханиката и добива на полезни изкопаеми, публикувани в различни специализирани издания по минно дело. От 2013 г. е член е на ISRM (International Society for Rock Mechanics).

Благодарение на дългогодишния опит, който г-н Велков притежава, високия му професионализъм и знания, той ще внесе значителен технически и оперативен опит в новата си лидерска позиция. Под негово ръководство СМАРТ центърът успешно премина от пилотен проект към пълна оперативна дейност. Той ръководи и редица проекти за оптимизация, включително този за преминаване към смени 5×5, с което се цели постигане на значителна оптимизация на разходите за Челопеч.

Инж. Любомир Хайнов започва своя професионален път като механо-шлосер в Обогатителната фабрика в Челопеч през 1995 г. Две години по-късно става началник-смяна, като постепенно поема все по-големи отговорности. С опита и знанията, които има, през 2011 г. поема ролята на Директор „Обогатителна фабрика“. От 2013 до 2016 г. работи като Директор „Поддръжка“ в „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, като през 2016 г. поема отговорната роля на Оперативен директор на „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД.

Г-н Хайнов има натрупан опит повече от 25 години в компанията. През годините е имал възможността няколко пъти да започва различни проекти, които е довеждал до успешен край. Като лидер на първото голямо разширение и модернизиране на обогатителната фабрика в Челопеч, Любомир Хайнов развива способностите си, което му помага успешно да планира и управлява още по-големи и сложни проекти. Прехвърлянето му на работа от рудник „Челопеч” към рудник „Ада тепе” е поредното му успешно справяне с ново предизвикателство. Паралелно със строителните работи осъществява и План за оперативна готовност. Също така, той е ключовият участник в развитието на модерното Интегрирано съоръжение за минни отпадъци (ИССМО) на Ада тепе, което е първото по рода си, изградено в Европа.

Израстването му от редови служител във фабриката, през ръководител от средно управленско ниво, и накрая до директор, отговарящ за дългосрочното планиране, го развива както в личностен, така и в професионален план.

На снимката: Любомир Хайнов

COMMENTS

WORDPRESS: 0