Хотелиер, монтьор, „жичкаджия“,… без нови специалности през учебната 2022/2023 г.

Хотелиер, монтьор, „жичкаджия“,… без нови специалности през учебната 2022/2023 г.

24rodopi.bg/Образование Държавният план-прием за учебната 2022/2023 година в област Кърджали не включва нови специалности, съобщи Ангелина Костова, н

24rodopi.bg/Образование

Държавният план-прием за учебната 2022/2023 година в област Кърджали не включва нови специалности, съобщи Ангелина Костова, началник отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ в Регионалното управление по образование (РУО).

„Утвърдените паралелки са 51, разпределени в 26 учебни заведения в региона. Сред тях са 10 професионални гимназии, 13 средни училища, 1 езикова гимназия и 2 обединени училища – в селата Стремци и Токачка“, посочва пред БТА Костова.

Осем от специалностите са обвързани с очаквания недостиг на специалисти на пазара на труда. Те са разпределени в 9,5 паралелки в училищата в Джебел, Кирково, Кърджали, Крумовград и Момчилград.

През предстоящата година има утвърдени 2 паралелки с 3 специалности в 3 професионални гимназии (ПГ) по линия на дуалното обучение. Те са за електротехник, в ПГ по електроника и електротехника в Кърджали, за хотелиер в ПГ „Проф. Д-р Асен Златаров“ в Кърджали и за машинен монтьор в ПГ „Руска Пеева“ в Джебел.

STEM профилите и техническите професии са общо 30,5 паралелки в региона. Има и една паралелка със статут на „защитена“, в гимназията по селско и горско стопанство в Кърджали, специалност „Механизация на горското стопанство“, професия техник-механизатор.

Ангелина Костова отбеляза, че броят на завършващите 7 клас през настоящата учебна година е почти същия като през предходната – близо 1 250, което при пълняемост на паралелките от 26 ученика ще осигури места за всички завършващи.

В одобрения от МОН държавен план-прием има и допълнителен такъв – след 10 клас, в който е заложена 1 профилирана паралелка в СУ „В. Левски“ – Крумовград, каза още Ангелина Костова.

На снимката: Приемът в джебелската професионална гимназия през настоящата учебна година

COMMENTS

WORDPRESS: 0