ХАРАМА И ХЕЛЯЛА

ХАРАМА И ХЕЛЯЛА

Лутане между харама и хеляла – светът това е. Хелял е заслуженият хляб в отрудени ръце. Харам – преглътнатият залък, припечелен с пот на чело от друг.

Лутане между харама и хеляла – светът това е. Хелял е заслуженият хляб в отрудени ръце. Харам – преглътнатият залък, припечелен с пот на чело от друг. Хеляла ти принадлежи, харама е ограбеното право на някой чужд. Ден и нощ, бяло и черно, изгрев и залез в човешките души. Хелял – път към вечността. Харам… Самият Шейтан, това е.

 

Толкова е просто!
Срещнах харама в далечен ден, загубен там, на прашен път, огрян от делиорманското слънце. Тогава още не знаех че е харам и затова бях толкова щастлив. Бях и литнал до небесата. Не вървях, а подскачах. Толкова неща можеше да си купя с петдесетте стотинки.
– Какви са тези пари в джоба ти? – попита баба вечерта.
– Намерих ги на пътя.
– Харам… – разкрещя се тя – Как смееш да носиш харам в тази къща?
– Когато откраднеш нещо, принадлежащо на някой друг, скоро със загуба по-голяма ще се срещнеш – започна и дядо.
– Не съм откраднал, дядо. Намерих паричката в двора на училището.
– Тогава защо не я показа на учителката? В момента, в който си я прибрал в джоба си станал крадец.
Харамът пренощува навън. Нямаше място в дядовата къща. Толкова зло носеше в себе си.
Пред класа на сутринта изправен бях, с паричката в ръка, заведен от баба лично. Тогава и със срама се запознах. Крадец нищожен, пролука между дъските търсещ. За да навре омърсената си с харам душа.
Това е!
Е, оказа се че три дечица са загубили парички него ден. Затова, учителката реши въпроса по Соломоновски – монетата отиде в касичката на класа.
Защо ви разправям всичко това ли?
Защото харама веч навред е. Цял свят един, живеещ от харам. По улици и площади, в душите наши. Прегърнат от големци и дрипави бедняци. Вечер гледа от екрана. Денем, по улиците, усмихнат поздравява.
Омърсиш ли се с харам, ще е по теб цял живот. Харам да се отмие? Така е невъзможно.
От злото, друго зло се ражда. Зло при зло, някой ден се връща. Магията е толкоз проста.
Лошо сътвориш ли, друго по-голямо ще прегърнеш. Доверилият се на кинжал студен, меча ще усети. От ветровете, посадени в мрачен ден, срещу урагани ти ще се изправиш. Щом черни облаци отгледаш, черен дъжд в лицето ще те плисне. От студа в душата, бяла смърт ще сътвориш. Омразата ти, трижди по-голяма ще роди. Завистта в теб, с позора ще те срещне. Престъпник ли си, що е мъст ще разбереш. Пари откраднеш ли, Шейтана скрит в тях на пътя ще съзреш.
Може би, като умреш, проклятието изчезва?
Не, харама в гените пропива. Наследство към потомството е то.
Спирам.
Разбира се, тези думи са само част от суфизма, скрит в дебрите на Делиормана. Дори не знам, защо ги споделих с вас?
Вие, разбира се, живейте си живота така, както си знаете и не се занимавайте с дервишки глупости, каквито са харама и хеляла. И Всевишен няма! Всичко е лъжа!
Дали?
Д-р Хасан Ефраимов, от профила на писателя във Фейсбук

COMMENTS

WORDPRESS: 0