Фирмата за чистота извършила услуги за 20,1 млн. лева, платени са 9,9 милиона!

Фирмата за чистота извършила услуги за 20,1 млн. лева, платени са 9,9 милиона!

24rodopi.bg/Кърджали Дейности за 20 138 930 лева са били изпълнени и фактурирани от страна на сметопочистващата фирма „Грийн партнърс-БКС“ към края

24rodopi.bg/Кърджали

Дейности за 20 138 930 лева са били изпълнени и фактурирани от страна на сметопочистващата фирма „Грийн партнърс-БКС“ към края на ноември. 9 999 255.81 лева от тях са разплатени. 

Това става ясно от докладна на кмета на Хасан Азис. Той ще предложи на Общинския съвет да даде съгласие за подписване на споразумение с цесионера Търговска банка „Д“ АД за разсрочено плащане по параметрите и графика за изплащане на задълженията по договора с компанията.

Контрактът с „Грийн партнърс-БКС“ е сключен през май 2019 година. Обществената поръчка „Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в Община Кърджали и зимно поддържане и снегопочистване на територията на град Кърджали” е за срок от пет години, с обща прогнозна стойност 25 000 000 лв. Поради финансови затруднения през последните години, Община Кърджали забавя изплащането на извършените услуги по посочения договор, се посочва в докладната на кмета на Кърджали.

На снимките: Кадри от Кърджали по време на августовската криза с боклука, породена от пожара на депото край Вишеград

COMMENTS

WORDPRESS: 0