Екоинспекцията: Пет проверки след сигналите за мъртва риба

Екоинспекцията: Пет проверки след сигналите за мъртва риба

24rodopi.bg/Регион Пет проверки след постъпили сигнали за мъртва риба са били извършени в акваторията на язовир „Студен кладенец“, съобщават от РИОСВ

24rodopi.bg/Регион

Пет проверки след постъпили сигнали за мъртва риба са били извършени в акваторията на язовир „Студен кладенец“, съобщават от РИОСВ. Те са направени от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР), съвместно с представители на Регионалната инспекция по околна среда и водите – Хасково, Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда – Хасково и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) – Кърджали.

Проверките са извършени на 20, 23, 26 и 30 май, както и на 5 юни. Обследва се част от коритото на р. Перперек, ляв приток на р. Арда, при вливането й в язовира (устие), както и на участъци от бреговата ивица на язовир „Студен кладенец”, в опашката и в средата на язовира.

При осъществените проверки е установено наличието на голям брой измряла риба от видовете сребриста каракуда и морунаш. Във всеки от разгледаните участъци са взети проби за изследване състоянието на водата по следните характеристики:  активна реакция, температура, разтворен кислород, наситеност на кислород, неразтворени вещества, биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, електропроводимост, азот амониев, азот нитратен, азот нетричен, общ азот, ортофосфати (като фосфор), общ фосфор (като фосфор), желязо, манган, цинк, олово, кадмий, калциево карбонатна твърдост и цианиди – свободни.

От взетата водна проба от р. Перперек резултатите показват превишаване на граничните стойности за добро състояние по показатели азот общ и азот амониев.

В обследваните участъци от бреговата ивица на язовир „Студен кладенец” се констатира превишаване на граничните стойности по показатели БПК5, ортофосфати (като фосфор) и общ фосфор (като фосфор). Водата в язовирното езеро е със зеленикав оттенък, характерен за цъфтеж на водорасли. Не е установено измиране на други видове риба. В плитчините на крайбрежните заливаеми ивици на язовира се наблюдават големи пасажи от маломерни риби.

БД ИБР е поискала информация от Института по рибарство и аквакултури – Пловдив, ИАРА и Областна дирекция по безопасност на храните – Кърджали за вероятните причини довели до измиране на рибата в язовира.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0