Екоинспекцията: До 2030 година се закриват всички складове за пестициди

24rodopi.bg/Регион Най-късно до 2030 г. предстои да бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други препар

24rodopi.bg/Регион

Най-късно до 2030 г. предстои да бъдат закрити всички складове, съхраняващи негодни и излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита на територията на РИОСВ – Хасково.

Това стана ясно на среща, която се проведе в регионалната екоинспекция. В нея участие взеха представители на Областна администрация Кърджали и на общините Стамболово, Свиленград, Крумовград, Кърджали, Джебел, Харманли, Кирково и кметство с. Звиница. Онлайн в събитието участва и експерт на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ от Министерството на околната среда и водите.

Обезвреждането на препаратите за растителна защита с изтекъл срок на годност ще се извърши в специализирани инсталации извън територията на страната ни в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество. Основна дейност на програмата е събиране, препакетиране, измерване на складираните количества негодни за употреба продукти за растителна защита по складове и транспортирането им до съоръжения за трайно обезвреждане. Дейностите по почистване на складовете ще се контролират от комисия, която ще включва представители на РИОСВ – Хасково, РЗИ, Пожарна безопасност, Общинска администрация, Областна администрация и собственици на складовете.

Представители на Областна администрация Кърджали и Община Кърджали дадоха своите препоръки относно процедурата за почистване на труднодостъпни райони.

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0