Добрата новина за баба Хасине и още десетки в Черноочене – още 6 месеца патронажна грижа

Добрата новина за баба Хасине и още десетки в Черноочене – още 6 месеца патронажна грижа

24rodopi.bg/Регион Община Черноочене удължава с шест месеца осигуряването на подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрас

24rodopi.bg/Регион

Община Черноочене удължава с шест месеца осигуряването на подкрепа чрез предоставяне на патронажна грижа в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания. Дейностите са възможни благодарение на спечелен проект, финансиран от Европейския социален фонд.

Поради големия интерес от страна на потребителите, Община Черноочене потвърди предложение на Социалното министерство, с което ще удовлетвори заявените желания на потребителите за продължаване на подкрепата.

Кметът Айдън Осман подписа допълнително споразумение към Договора, с което се осигуряват средства за удължаване срока на предоставяне на подкрепа на нуждаещите се лица с 6 месеца по двете направления на проекта.

Патронажната грижа в домашна среда се предоставя от 2 медицински сестри, рехабилитатор, психолог, социален асистент и двама домашни санитари.

По направление 1 над 50 потребители ще  получават здравни грижи, включващи снемане на жизнени показатели, рехабилитация, консултации за здравословно и диетично хранене, информация за риска и превенцията от Covid -19, психологическа подкрепа за справяне с тревожни състояния, преодоляване на емоционален дискомфорт и адаптиране към промените в ежедневието, свързани с пандемията.

Част от потребителите ще продължат да получават социални и комунално-битови услуги, както и снабдяване с храна, хранителни продукти и медикаменти със средства на потребителя.

По второто направления за превенция и преодоляване последствията от пандемията Covid-19, за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности, потребителите и персоналът на защитени жилища за лица с умствена изостаналост в селата Минзухар и Патица ще получават подкрепа до края на месец ноември на настоящата година.

Исмет ИСМАИЛ, Черноочене

На снимката: Баба Хасине на разходка с подкрепата на социалния си асистент Музафер Ферад

COMMENTS

WORDPRESS: 0