Динамичен, но и рисков: Черноочене се вмества в 12 млн. лева бюджет

Динамичен, но и рисков: Черноочене се вмества в 12 млн. лева бюджет

Общинският съвет в Черноочене прие Бюджет`2022. Пред съветниците кметът Айдън Осман заяви, че финансовата рамка е от почти 12 милиона лв. От тях 2 мил

Общинският съвет в Черноочене прие Бюджет`2022. Пред съветниците кметът Айдън Осман заяви, че финансовата рамка е от почти 12 милиона лв. От тях 2 милиона лева са заделени за капиталовата програма на общината.

Бюджетът е съставен на основата на обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, наличности по сметки в началото на годината и средства, предвидени от местни приходи – от данъци, такси и други неданъчни приходи.

„Гласуваме едва сега бюджетите заради забавянето на приемането на държавния бюджет. Това е нещо, което не се е случвало през последните поне 20 години. Причините бяха основно политически, заради изборите, заради закъснялото съставяне на правителство и т.н.“, посочи кметът.

„Този бюджет, за разлика от всички досегашни, е трудно прогнозируем, динамичен във времето и рисков от гледна точка влияние на външната икономическа среда. Защото рисковете тази година са много – като се започне от икономическите проблеми в държавата и света, социалните проблеми, дори и политическа неустойчивост“, каза Айдън Осман.

Той подчерта, че се предвиждат поставените цели да се реализират чрез запазване на финансовата стабилност на общината, оптимизация на разходите, ефективност на публичните ресурси и др.

В капиталовата програма основният обект е завършването на автогарата в централното село, която вече е на финална права. Трансформирани са средства за рехабилитация на улици във всички населени места на територията на община Черноочене, допълни Айдън Осман.

Намеренията на Общината са и откриване на нови обекти. Между тях са основен ремонт на пътя Новоселище-Бакалите, обновяване на отсечката до село Каблешково, изграждане на улица в с. Среднево и други. Предвижда се и реконструкция на „Къща за представяне и експониране на местното културно и битово наследство“ в село Пчеларово.

Община Черноочене запазва дофинансирането на училища, детски градини, културни институции, защитени жилища, спортни клубове и др.

Председателят на Общинския съвет Бедрие Газиюмер изтъкна, че през годините в община Черноочене винаги са се вземали навременни и адекватни решения, за да може да се реализират ползотворните за гражданите начинания.

Освен „Бюджет-2022 г.“ съветниците гласуваха още решения по 17 основни и 4 допълнителни точки. Между тях са допълнение на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през настоящата година – парцели за продажба, имоти за отдаване под наем на маломерни земеделски земи и др.

Исмет ИСМАИЛ, Черноочене

24rodopi.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0